Zawracanie cyklu?

 (czwartek, 23-11, 8:50)


Polska: w październiku sprzedaż detaliczna (liczona w cenach stałych) wzrosła po raz pierwszy od grudnia 2022.
Centeno (ECB): spodziewam się, że warunki makroekonomiczne doprowadzą w najbliższej przyszłości do odwrócenia cyklu podwyżek stóp.
USA: w poprzednim tygodniu liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nadspodziewanie spadła do najniższego poziomu od ponad miesiąca.
Protokół Fed: członkowie Komitetu będą postępować „ostrożnie” i podwyższą stopy wyłącznie w przypadku zmniejszenia postępów w kontrolowaniu inflacji.
Kalendarz Eko: wstępne wyniki indeksów PMI dla Eurolandu oraz protokół ECB.

Za nami
   ● [PL]   Z wczorajszej palety danych makro, GUS namalował optymistyczny obraz polskiego konsumenta. Z pozytywnym odbiorem ekonomicznych recenzentów spotkały się wiadomości o pierwszym od grudnia 2022 wzroście sprzedaży detalicznej, liczonej w cenach stałych w październiku (2,8% vs prognoza 1,5%; poprzednio -0,3%) oraz o najwyższym od marca 2020 wyniku Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w listopadzie. Na wzrost wartości WWUK (z -8,1 p.p. do -7,4 p.p) w największym stopniu wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej naszego kraju (wzrosty odpowiednio o 4,6 p.p i 1,7 p.p). Wzrost o 1,0 p.p. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 4,5 p.p.). Obiecujące informacje z polskiej gospodarki wsparły złotego.   ● [ECB]   Zniżce kursu EUR/PLN (min. 4,3595) sprzyjała gołębia wypowiedź Mario Centeno z ECB, który spodziewa się, że warunki makroekonomiczne doprowadzą w najbliższej przyszłości do odwrócenia cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro.   ● [USA]   Zyski naszego pieniądza przycięła najniższa od ponad miesiąca ilość osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA w poprzednim tygodniu (209 tys. vs prognoza 226 tys.; poprzednio 233 tys.), która umocniła konkurencyjnego dolara (USD/PLN max. 4,0314, EUR/USD min. 1,0852). Ponadto po raz pierwszy od dwóch miesięcy w Stanach spadła liczba kontynuowanych wniosków. Pozycje jastrzębiego skrzydła Fed wzmocnił raport Uniwersytetu Michigan, który pokazał, że oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów wzrosły w listopadzie drugi miesiąc z rzędu. Jednak protokół z ostatniego posiedzenia FOMC ujawnił, że członkowie Komitetu będą postępować „ostrożnie” i podwyższą stopy wyłącznie w przypadku zmniejszenia postępów w kontrolowaniu inflacji. Makroekonomicznym obciążeniem dla zielonej waluty stał się największy od kwietnia 2020 miesięczny spadek zamówień na dobra trwałego użytku za oceanem w październiku (-5,4% m/m vs prognoza -3,1%; poprzednio 4%).

Przed nami
   ● [PMI]   Wobec Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, dziś uwaga inwestorów skupi się całkowicie na ogłoszeniu wstępnych wyników indeksów PMI dla strefy euro w listopadzie. Ich prognozowany wzrost może przywrócić popyt na wspólną walutę (punkt oporu EUR/USD: 1,0950) oraz jej sąsiadów z CEE (punkty wsparcia: EUR/PLN 4,3300, USD/PLN 3,9500). W przypadku powtórzenia negatywnej niespodzianki z poprzedniego miesiąca, kiedy koniunktura w Eurolandzie nieoczekiwanie uległa pogorszeniu, należy się liczyć z pogłębieniem korekty spadkowej euro (punkt wsparcia EUR/USD: 1,0850) oraz złotego (punkty oporu: EUR/PLN 4,4000, USD/PLN 4,0500).   ● [ECB]   Oprócz wskaźników PMI w dzisiejszym Kalendarzu Eko znajdują się decyzje monetarne banków centralnych Szwecji i Turcji, a także protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, który w październiku po raz pierwszy od 10 posiedzeń pozostawił stopy procentowe bez zmian. Jeśli zapis będzie miał ten sam wydźwięk co konferencja prezes Lagarde, na której powiedziała, że obniżki stóp ECB nie były dyskutowane, a kolejne decyzje będą zależne od napływających danych, wówczas nie powinien mieć wpływu na rynki walutowe. Czynnikiem stabilizującym ceny instrumentów finansowych będzie z pewnością dzisiejsza świąteczna nieobecność inwestorów amerykańskich (zwłaszcza późnym popołudniem oraz wieczorem).
Więcej bieżących informacji w ramach bezpłatnej usługi Monitoring FX.


Zamów darmową subskrypcję Bloga FX (e-mail) i/lub Alertów FX (sms) przez email (kontakt@wspolnyrynek.pl) lub Infolinię WR (+48 22 790 79 00).Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na rynkach walutowych, na jakie wydarzenia i dane oczekuje rynek oraz jak mogą one wpłynąć na kursy walut zostań aktywnym Uczestnikiem Wspólnego Rynku i korzystaj z bezpłatnej usługi Monitoring FX. Nasi eksperci stale monitorują sytuację na rynkach walutowych, tak aby znaleźć najlepszy dla Twojej firmy moment i kurs transakcji.


Życzymy udanych transakcji, Zespół Wspólnego Rynku.


Nasze Alerty FX i Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasze Alerty FX i Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.