Inflacja CPI w Polsce - gorszy wynik od prognoz.

(środa, 15-04, 14:20)

Wydarzenie:
Godzina
Kraj
Wskaźnik / Wydarzenie
Okres
Miara
Poprzednio
Prognoza rynku
Realizacja
Komentarz
14:00;
PL
Inflacja CPI
III
% r/r
-1,6
-1,3
-1,5
Realizacja gorsza od oczekiwań (-0,2 % r/r)

Barometr FX: Informacja neutralna dla PLN

Inflacja CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) w Polsce wyniosła w marcu -1,5% r/r , a więc była niższa od średniej prognozy rynkowej (-1,3% r/r). Niewielki wzrost rocznego wskaźnika inflacji w marcu w porównaniu z lutym (-1,6 %), mimo stabilizacji cen paliw, może oznaczać niższą od oczekiwań presję popytową i negatywny wpływ spadku cen w imporcie (głównie w EUR) związany z trwającym umocnieniem złotego. Uważamy, że relatywnie wysoka deflacja może utrzymać się jeszcze przez kolejne kilka miesięcy i tym samym wydłuży się czas potrzebny do osiągnięcia celu inflacyjnego NBP.  

Życzymy udanych transakcji.
Zespół Wspólnego Rynku


 Nasz Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasz Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.