Niemieckie ceny i czeskie nadzieje

  (piątek, 31-03, 8:50)


Niemcy: w marcu inflacja CPI spadła mniej, niż oczekiwano.
Narodowy Bank Czech: cykl podwyżek stóp się jeszcze nie skończył, a rynek przedwcześnie oczekuje obniżek.
USA: w poprzednim tygodniu liczba nowych osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych nadspodziewanie wzrosła.
Barkin i Collins z Fed opowiedzieli się za kolejną podwyżką stóp w maju.
Kalendarz Eko: inflacja w Polsce (CPI), w Eurolandzie (HICP) i w USA (PCE core).

Za nami
Czwartkowa sesja walutowa upłynęła pod znakiem umocnienia walut EU, kosztem dolara.   ● [EUR]   Euro zyskało po publikacji danych o inflacji CPI w Niemczech (szczegóły w naszym Kalendarzu Eko), które nie potwierdziły oczekiwanego szerszego trendu dezinflacyjnego (poza cenami energii i surowców), co zwiększyło zakłady na kolejne podwyżki stóp ECB (EUR/USD max. 1,0927).   ● [PLN]   Z kolei złoty (EUR/PLN min. 4,6715, USD/PLN min. 4,2785) oraz inne ryzykowne aktywa (WIG20: +3,15%) skorzystały na stabilizacji sytuacji w sektorze bankowym.   ● [CZK]   W Regionie Europy Środkowo-Wschodnie (CEE) pozytywnie wyróżniła się korona czeska. Kurs EUR/CZK osiągnął najwyższy poziom od trzech tygodni po tym, jak czeski bank centralny zakomunikował, że cykl podwyżek stóp CNB się jeszcze nie skończył, a rynek przedwcześnie oczekuje obniżek.   ● [USD]   Jednocześnie dolarowi zaszkodziły gorsze, niż zakładano dane z USA nt. wzrostu gospodarczego w IV kw. 2022 (2,6% p.a vs prognoza 2,7%; poprzednio 3,2%) oraz nt. nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w poprzednim tygodniu (198 tys. vs prognoza 195 tys.; poprzednio 191 tys.). Straty zielonej waluty zamortyzowały głosy Toma Barkina i Susan Collins z Fed za kolejną podwyżką stóp w maju.

Przed nami

Ostatni dzień marca oraz pierwszego kwartału przyniesie publikacje danych o inflacji w Polsce, Eurolandzie i w Stanach Zjednoczonych.   ● [PL]   W pierwszej kolejności (o g. 10:00) poznamy wstępną wartość krajowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym miesiącu. Ewentualny wyraźny spadek zwiększy oczekiwania rynku na tegoroczne cięcia stóp NBP, co byłoby negatywne dla złotego (punkty oporu EUR/PLN: 4,7300, USD/PLN: 4,3500). Natomiast CPI bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca będzie dla RPP argumentem za utrzymaniem stóp NBP na obecnym, relatywnie wysokim poziomie, do końca roku. Byłoby to z korzyścią dla PLNa (punkty wsparcia EUR/PLN: 4,6700, USD/PLN: 4,2500).   ● [EZ]   Następnie (tj. o g. 11:00) Eurostat poda wstępny wynik inflacji HICP w strefie euro w marcu. Spodziewany spadek jej dynamiki zwiększy szansę na zmniejszenie tempa podwyżek stóp ECB, co mogłoby zniechęcić inwestorów do euro (punkt wsparcia EUR/USD: 1,0830).   ● [USA]   W drugiej części dnia zobaczymy jeszcze na jakim poziomie znajduje się amerykańska inflacja PCE core. Spadek tego wskaźnika może skłonić Fed do wstrzymania cyklu podwyżek stóp w maju, co byłoby wyzwaniem dla dolara (punkt oporu EUR/USD: 1,0930).Więcej bieżących informacji w ramach bezpłatnej usługi Monitoring FX.


Zamów darmową subskrypcję Bloga FX (e-mail) i/lub Alertów FX (sms) przez email (kontakt@wspolnyrynek.pl) lub Infolinię WR (+48 22 790 79 00).Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na rynkach walutowych, na jakie wydarzenia i dane oczekuje rynek oraz jak mogą one wpłynąć na kursy walut zostań aktywnym Uczestnikiem Wspólnego Rynku i korzystaj z bezpłatnej usługi Monitoring FX. Nasi eksperci stale monitorują sytuację na rynkach walutowych, tak aby znaleźć najlepszy dla Twojej firmy moment i kurs transakcji.


Życzymy udanych transakcji, Zespół Wspólnego Rynku.


Nasze Alerty FX i Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasze Alerty FX i Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.