Stare strategie do kosza?

 (piątek, 7-07, 8:50)


 Niemcy: zamówienia w przemyśle wzrosły (m/m) znacząco bardziej, niż przewidywały prognozy.
 Polska: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian.
Raport ADP pokazał najwyższy wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym od lutego 2022.
Rynek długu USA: rentowność obligacji 2-letnich wzrosła do najwyższego poziomu od 16 lat.
Indeks ISM zasygnalizował większy od prognoz wzrost aktywności w sektorze usług.
Kalendarz Eko: produkcja przemysłowa w Niemczech, protokół z czerwcowego posiedzenia krajowej RPP oraz z USA zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, stopa bezrobocia i płaca godzinowa.


Za nami
Czwartkowe dane makroekonomiczne zmusiły inwestorów do rewizji wielu strategii rynkowych.   ● [EU]   Zaczęło się bez emocji od danych o sprzedaży detalicznej w strefie euro, która w maju pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do wyników sprzed 12 miesięcy (-2,9% r/r). Naturalnie, nie zmieniło to w niczym oczekiwań rynku na kolejne, zapowiadane podwyżki stóp procentowych ECB.   ● [USA]   Natomiast zaskoczeniem przez duże Z okazały się wyniki gospodarki amerykańskiej. Najpierw niespodziankę sprawił raport ADP, który ujawnił, że w czerwcu w sektorze prywatnym USA przybyło najwięcej zatrudnionych od lutego 2022 (+497 tys. vs prognoza 230 tys.; poprzednio 267 tys.). Podobny obraz „ciasnego“ rynku pracy pokazał Raport Challengera, sygnalizując znaczący spadek planowanych zwolnień pracowników (z 80,1 tys. w maju do 40,7 tys. w czerwcu). Niedługo potem, z publikacji wskaźnika ISM dowiedzieliśmy się, że koniunktura w amerykańskim sektorze usług jest znacząco lepsza od przewidywań ekonomistów (w czerwcu 53,9 pkt. vs prognoza 51,0 pkt.; poprzednio 50,3 pkt.). Tu kluczowe okazały się informacje o znaczącym wzroście komponentu dot. nowych zamówień (które dowiodły że gospodarka Stanów Zjednoczonych pozostaje odporna na coraz bardziej restrykcyjną politykę pieniężną Fed) oraz o spadku płaconych cen biznesowych do najniższego poziomu od 3ch lat. Ponieważ inne dane dot. liczby wakatów (raport JOLTS) i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych były zbliżone do prognoz, inwestorzy przyjęli wszystkie te informacje jako dobry prognostyk dla dzisiejszego raportu Departamentu Pracy oraz zapowiedź realizacji scenariusza nakreślonego w ostatnim protokole FOMC dot. konsekwentnych, choć wolniejszych, podwyżek stóp funduszy federalnych. Prawdopodobieństwo lipcowej podwyżki o 25 pb. sięgnęło wczoraj 94,9% (wg FedWatch). W ten scenariusz wpisała się prezes oddziału Fed w Dallas Lorie Logan, wyrażając publicznie obawę, czy inflacja powróci w sposób trwały do celu.   ● [Obligacje, akcje, waluty]   Nieubłagana logika inwestycyjna doprowadziła do gwałtownego wzrostu rentowności 2-letnich obligacji skarbowych USA, do najwyższego poziomu od 16 lat (max. 5,120%) i spadków indeksów giełdowych na Wall Street (DJI: -1,07% ; S&P500: -0,79%; NASDAQ: -0,82%) . Globalny spadek apetytu na ryzyko faworyzował japońskiego jena (traktowanego przez inwestorów jako bezpieczna przystań dla kapitału w burzliwych czasach). Jego wartość wzrosła wczoraj o 0,3% w stosunku do dolara (USD/JPY min. 143,55). W tej sytuacji amerykańska waluta utrzymała status quo wobec euro, a największe straty poniosły waluty rynków wschodzących.   ● [PLN]   Przecena nie ominęła złotego i nie uratowała go też wczorajsza decyzja krajowej Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu bez zmian stóp NBP (EUR/PLN max. 4,5042, USD/PLN max. 4,1534).   [GBP]   Największym wygranym sesji był brytyjski funt, który dyskontował wysokie oczekiwania inwestorów dot. podwyżek stóp procentowych Banku Anglii do poziomu 6,5% (podbijając rentowność 2-letnich obligacji do najwyższego pułapu od 2008).

Przed nami
Dziś dzień prawdy o sytuacji na amerykańskim rynku pracy.   ● [Agenda]   Zanim poznamy super ważne dane zza oceanu już rano dowiedzieliśmy się o wysokości produkcji przemysłowej w Niemczech w maju (wynik: -0,2% m/m, prognoza: 0%, poprzednio: 0,3%). Interesującym przerywnikiem dla inwestorów z rynku PLN będzie publikacja protokołu z czerwcowego posiedzenia krajowej RPP (o g. 14:00).  Po nich, o godzinie 14:30 nastąpi punkt kulminacyjny dzisiejszej sesji i całego tygodnia, którym będzie ogłoszenie czerwcowego raportu Departamentu Pracy USA. Wśród wielu danych DP poznamy te kluczowe, czyli zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) oraz stopę bezrobocia i płacę godzinową.   ● [Scenariusze]   Fokus inwestorów będzie bezsprzecznie na wyniku NFP i płacy godzinowej. Duży wzrost zatrudnienia - ala wczorajszy raport ADP (tj. znacznie powyżej prognozowanych 180 tys.) i płacy godzinowej może spotęgować wczorajsze trzęsienie ziemi na rynkach finansowych. Będzie to oznaczać nie tylko dalszą przecenę na giełdach, wzrost rentowności najkrótszych obligacji i spadek cen surowców, ale także wyprzedaż walut rynków wschodzących, w tym złotego (punkty oporu EUR/PLN: 4,5050, USD/PLN: 4,1550). Umiarkowany wzrost NFP mógłby poprawić pozycję dolara, zmniejszając prawdopodobieństwo dalszych większych podwyżek stóp Fed (punkt wsparcia EUR/USD: 1,0825). Widoczne oznaki pogorszenia sytuacji na amerykańskim rynku pracy mogą oznaczać powrót do poprzedniej strategii, przecenę dolara i miękkie lądowanie dla walut EM (punkt oporu EUR/USD: 1,0950, punkty wsparcia EUR/PLN: 4,4100, USD/PLN: 4,0000).


Więcej bieżących informacji w ramach bezpłatnej usługi Monitoring FX.


Zamów darmową subskrypcję Bloga FX (e-mail) i/lub Alertów FX (sms) przez email (kontakt@wspolnyrynek.pl) lub Infolinię WR (+48 22 790 79 00).Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na rynkach walutowych, na jakie wydarzenia i dane oczekuje rynek oraz jak mogą one wpłynąć na kursy walut zostań aktywnym Uczestnikiem Wspólnego Rynku i korzystaj z bezpłatnej usługi Monitoring FX. Nasi eksperci stale monitorują sytuację na rynkach walutowych, tak aby znaleźć najlepszy dla Twojej firmy moment i kurs transakcji.


Życzymy udanych transakcji, Zespół Wspólnego Rynku.


Nasze Alerty FX i Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasze Alerty FX i Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.