Rada nierada na obniżki

(czwartek, 7-03, 8:50)


 Polska: Rada Polityki Pieniężnej piąty miesiąc z rzędu utrzymała stopy procentowe NBP bez zmian.

 Prezes Fed: spadek inflacji nie jest przesądzony.
 Niemcy: w styczniu odnotowano niespodziewany wzrost importu oraz eksportu.
 USA: wg ADP w lutym wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym był niższy od prognoz.
 Kalendarz Eko: posiedzenie ECB, konferencja prezesa NBP oraz cd. przesłuchań prezesa Fed w Kongresie USA.

Za nami
Wczorajszemu oczekiwaniu na popołudniowe przesłuchanie prezesa Fed w Kongresie USA towarzyszył wzrost wyceny złotego (EUR/PLN min. 4,2937, USD/PLN min. 3,9400).   ● [DE]   Pozycję wyjściową polskiej waluty przed tym wydarzeniem poprawiły bardzo dobre dane nt. handlu zagranicznego Niemiec (naszego największego partnera handlowego), które pokazały nadspodziewany wzrost importu (3,6% vs prognoza 1,8%) oraz eksportu w styczniu (6,3% vs prognoza 1,5%).   ● [RPP]   Naszej walucie pomogła również decyzja krajowej Rady Polityki pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym, relatywnie wysokim poziomie. „W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji. W efekcie, oczekuje się, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP”- napisano w komunikacie.   ● [ADP, JOLTS]   Jednocześnie obciążeniem dla konkurencyjnego dolara stały się wiadomości o mniejszym od oczekiwań wzroście zatrudnienia w amerykańskim sektorze prywatnym wg ADP w lutym (140 tys. vs prognoza 150 tys.; poprzednio 111 tys.) oraz o niespodziewanym spadku liczby wakatów w gospodarce USA wg JOLTS w styczniu (8,863 mln vs prognoza 8,9 mln; poprzednio 8,889 mln).   ● [Powell]   Zielonej walucie nie pomógł prezes Fed (EUR/USD max. 1,0915), który wbrew oczekiwaniom niektórych inwestorów nie wykluczył możliwości rozpoczęcia cykli obniżki stóp w pierwszej połowie roku. Mimo, że dalszy spadek inflacji nie jest przesądzony, Powell w dalszym ciągu spodziewa się cięcia stóp w tym roku.

Przed nami
   ● 
[ECB]   Dziś czekamy na konkluzje z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Analitycy są przekonani, że ECB czwarty raz z rzędu utrzyma stopy procentowe bez zmian, ale są ciekawi kiedy nastąpi pierwsza obniżka. Wskazówek w tej kwestii mogą dostarczyć najnowsze projekcje makroekonomiczne Banku. Ewentualne obniżenie prognoz dot. inflacji i wzrostu gospodarczego w Eurolandzie mogłoby wzmocnić oczekiwania ws. obniżek stóp ECB w pierwszej połowie roku, co byłoby szkodliwe dla euro (punkt wsparcia EUR/USD: 1,0830) oraz korzystne dla walut regionu CEE (punkty wsparcia EUR/PLN: 4,2800, USD/PLN: 3,9000). Natomiast wyższe projekcje HICP i PKB mogłyby sugerować, że ECB będzie chciał utrzymać wyższe stopy przez dłuższy czas, co byłoby pozytywne dla wspólnej waluty (punkt oporu EUR/USD: 1,0930) oraz negatywne dla złotego (punkty oporu EUR/PLN: 4,3300, USD/PLN: 4,0000).   ● [RPP]   Inwestorzy z rynku PLN będą także podążać za dzisiejszą narracją prezesa NBP Adama Glapińskiego, który być może zdradzi kulisy wczorajszej decyzji RPP, o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian.   ● [USA]   Za oceanem odbędzie się dalszy ciąg przesłuchań prezesa Fed w Kongresie USA. Tym razem Jerome Powell stanie przed Komisją Bankową amerykańskiego Senatu.


Więcej bieżących informacji w ramach bezpłatnej usługi Monitoring FX.


Zamów darmową subskrypcję Bloga FX (e-mail) i/lub Alertów FX (sms) przez email (kontakt@wspolnyrynek.pl) lub Infolinię WR (+48 22 790 79 00).Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na rynkach walutowych, na jakie wydarzenia i dane oczekuje rynek oraz jak mogą one wpłynąć na kursy walut zostań aktywnym Uczestnikiem Wspólnego Rynku i korzystaj z bezpłatnej usługi Monitoring FX. Nasi eksperci stale monitorują sytuację na rynkach walutowych, tak aby znaleźć najlepszy dla Twojej firmy moment i kurs transakcji.


Życzymy udanych transakcji, Zespół Wspólnego Rynku.


Nasze Alerty FX i Blog FX ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje w nim przedstawione nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Nasze Alerty FX i Blog FX nie stanowi oferty zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.